* BOSANSKI BRDSKI KONJ – ZBORNIK RADOVA

BOSANSKI BRDSKI KONJ – ZBORNIK RADOVA

Autori Refik Telalbašić i Enver Žiga su sakupili i u ovoj knjizi objavili sve, do tada napisane, naučne i stručne radove o Bosanskom brdskom konju, uključujući i četiri doktorske disertacije na tu temu. Tako koncipirana knjiga je izvrsna literatura za stručnjake iz oblasti konjogojstva, kao i za uzgajivače i vlasnike. Knjiga je na bosanskom jeziku objavljena od strane IP „Svjetlost“ Sarajevo 2003. Godine.        ISBN 9958-10-644-2