* BOSANSKI PLANINSKI KONJ – BOSNIAN MOUNTAIN HORSE

BOSANSKI PLANINSKI KONJ – BOSNIAN MOUNTAIN HORSE

Vrlo kvalitetna knjiga i sadržajno i tehničkom opremom, sa uporednim prevodom sa slovenačkog na engleski jezik. Knjiga je urađena vrlo stručno, sadrži sve podatke o istorijatu pasmine, sadašnjem stanju uzgoja, linijama pastuha i rodovima kobila. U knjizi su na popularan način predstavljene ergele: „Borike“, „Planido“, „Gorski Kotar“ i „Žiga“, njihov rad i postignutu rezultati. U ovoj knjizi po prvi put su prezentirani podaci o genetskoj raznolikosti Bosanskih brdskih konja putem analize: mikrosatelita, mitohondrijske DNK, kromosoma Y i polimorfizama posameznih nukleotida. Ovim su naučna istraživanja o Bosanskom brdskom konju dostigla najveći stepen i stvorila osnovu za dalji rad u tom pravcu. Autori su: Matjaž Mesarič, Anton Dolinšek i Peter Dovč. Izdavač je Međunarodno udruženje uzgajivača Bosanskog brdskog konja, 2015.g.  ISBN 978-961-281-938-5. Može se dobiti na ergeli „Planido“ i ergeli „Žiga“.