* MATIČNA KNJIGA BOSANSKOG BRDSKOG KONJA ERGELSKOG UZGOJA

MATIČNA KNJIG BOSANSKOG BRDSKOG KONJA ERGELSKOG UZGOJA

Prvi put u stogodišnjoj istoriji ergelskog uzgoja Bosanskog brdskog konja baziranog na primjeni strogih selekcijskih kriterija objavljena je matična knjiga u kojoj su sadržani svi osnovni podaci uzgoja koje zahtijeva matično knjigovodstvo. Za svakog postojećeg konja je izrađen matični list sa pedigreom za pet generacija. Pored toga, knjiga sadrži redosljed linija pastuha i rodova kobila od njihovog zasnivanja do današnjih dana, kao i veliki broj fotografija. Autori su: Refik Telalbašić, Enver Žiga i Alma Rahmanović. Izdavač je TKD ŠAHINPAŠIĆ, Sarajevo, 2010. g. ISBN 978-9958-41-447-3