Naš kraj

NAŠ KRAJ

Ergela „Žiga“ se nalazi na brdu Orahovac iznad sela Ratkovci udaljenog 8 kilometara od centra Visokog. Posjed ergele je izolovan, nema saobraćaja, nema buke. Na ergeli uvijek vlada potpuni mir, zrak je čist, a kroz cijeli posjed protiče potočić koji nikada ne presušuje, a u kojem se konji rado kupaju i valjaju, naročito tokom toplih dana. Dio posjeda je pod šumom u kojoj ima svih mogućih vrsta drveta karakterističnog za ovo podneblje. Gusto izraslo drveće pored potoka nismo sjekli tako da konji imaju idealnu hladovinu tokom ljetnih vrućina. Posjed je veličine cca. 200 duluma, nalazi se na nadmorskoj visini od 600 do 700 matara, ograđen je tako da konji imaju slobodnu ispašu od aprila do oktobra mjeseca. Komšije su uglavnom orjentisani na uzgoj ovaca, proizvodnju mlijeka i obradu poljoprivrednog zemljišta tako da je cijeli kraj ekološki potpuno čist. Svi posjetioci koju dođu pokazuju neskriveno divljenje ljepoti krajolika i pravom bosanskom pejsažu udaljenom od demokratije i civilizacije.

Na putu za posjed ergele morate proći Bosanskom dolinom piramida, najvećem svjetskim kompleksom piramidalnih građevina, arheološkim fenomenom koji se intenzivno istražuje. Sa desne strane puta vam ostaju piramide Sunca i Ljubavi, a sa lijeve strane piramide Mjeseca, Majke Zemlje i Bosanskog Zmaja.

Inače je Visoko poznato kao povijesna prijestolnica bosanskih kraljeva koja je imala jaku dubrovačku koloniju i carinu, što potvrđuje povelja kralja Tvrtka I Kotromanića iz 1355. godine, izdate u Visokom. Prema tome, lokaliteti kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa koji se nalaze u granicama opštine Visoko imaju državni značaj jer historijat ovdašnjih lokaliteta ujedno je hiljedugodišnja historija države Bosne i Hercegovine.