O Nama

O NAMA

Ergela je osnovana 2011. godine, ustvari je to bio nastavak rada centra za jahanje „Dapple Grey“ koji je počeo sa radom 1999. godine, a čiji je primarni cilj bio škola jahanja dok je uzgoj bio u drugom planu. U našoj familiji oduvijek je bilo prisutno veliko uvažavanje, međusobno poštovanje i podrška u svakom momentu. Kada sam ja Enver Žiga odlučio da osnujem ergelu „Žiga“ odmah su se u taj posao uključili Eldar Mezbur moj sestrć, Emir Žiga moj bratić, Žana i Armin Arnautović kćerka i zet od moje sestre, sestre Mevzeta i Munira, brat Vehbija, a pri ruci su se našli i ostali članovi moje uže i šire familije.

Ja lično od kada znam za sebe znam i za Bosanskog brdskog konja koji je stoljećima bio vjerni saputnik ljudi u Bosni, kao i u drugim republikama koje su bile u sastavu Jugoslavije, pomažući im da lakše savladaju svakodnevne poslove od kojih im je zavisio opstanak. U vremenu djetinjstva i mladosti imao sam priliku da bezbroj puta gledam Bosanske brdske konje kako nose samare natovarene drvima ili sijenom ili nekim drugim teškim teretom; kako oru ili drljaju njive; kako se po cijeli dan vrte u vršaju odvajajući svojim kopitama zrna žita od slame; kako vuku kola natovarena raznim vrstama tereta. Isto tako sa neskrivenim divljenjem sam gledao kolone dotjeranih i nakićenih konja koji nose svatove u pohodu po djevojku; besprijekorno uređenih i svečano opremljenih kada na svojim leđima nose momke krenule na teferič ili kada učestvuju u trkama koje su u to doba bile organizovane na skoro svakoj svadbi. Tom prilikom su obijesni momci koji su pucali od zdravlja i snage, na snažnim i posebno paženim konjima, izvodili razne vratolomije od kojih zastaje dah. Naročito upečatljiv dojam ostavljali su u trenutku kada bi sviii   u jednom trenu, galopirajući u krug, počeli da vrište, a konji, izvježbani za to, da njište. Stvarao se utisak kao da se brda prolamaju, a pod kopitama munje sijevaju i trava gori.

Sve to kao i ozbljna prijetnja nestanku Bosanskog brdskog konja uticali su na moju odluku da osnujem ergelu koja će se baviti samo uzgojem u čistoj krvi.