Posjeta ergeli i predstavljanje pasmine

POSJETA ERGELI I PREDSTAVLJANJE PASMINE

Broj konja ove pasmine je vrlo mali, pasmina spada u red izrazito ugroženih i njen opstanak je pod velikim znakom pitanja. Mlađe generacije većinom i ne znaju da ova pasmina postoji, a i oni koji znaju ne znaju uglavnom ništa o njoj. Ergela „Žiga“ se jedina u Federaciji BiH bavi selektivnim uzgojem Bosanskog brdskog konja pa zbog toga imamo želju upoznati što veći broj ljudi, naročito djece, i sa osobinama konja i sa naporima koje preduzimamo na očuvanju pasmine.  Naši konji provode skoro cijelu godinu na čairima i ispasištima, a samo tokom hladnih zimskih mjeseci borave u štalama i to uglavnom noću dok su preko dana vani jer neobično vole snijeg i njihove igre na snijegu.