Upotreba

UPOTREBA

Bosanski brdski konj je u osnovi tovarni konj, jedan od najboljih ako ne i najbolji u svijetu. Ranije se je koristio za prenos i prevoz tereta, za izvlačenje drva, za vršidbu, za jahanje i za sve druge vrste poslova u seoskim domaćinstvima. Danas, je potreba za navedenim poslovima svedena na minimum, ali ipak postoji i konji ih rade. Pored toga sve više se koristi u školama jahanja i u centrima za terapijsko jahanje.