Uzgoj konja

UZGOJ KONJA

Uzgoj konja na našoj ergeli odvija se na bazi najnovijih naučnih saznanja i uz primjenu strogih selekcijskih kriterija. Posjedujemo dovoljan broj vlastitih rasplodnih kobila i rasplodnih pastuha što nam omogućava da selektivnim uzgojem obezbjeđujemo kontinuitet kvaliteta i stalno smanjenje uzgoja u srosdstvu. U uzgoju su zastupljene tri linije pastuha i 13 rodova kobila.
LINIJE PASTUHA
1. Linija Miško zasnovana u Sarajevu 1932.g. Rodonačelnik linije 7 MIŠKO   oždrijebljen 1928.
g. u selu Rakitnica kod Rogatice u štali Ibrišima Ćutahije.
2. Linija Barut zasnovana u Sarajevu 1934.g. Rodonačelnik linije 8 BARUT oždrijebljen 1925.
g. u okolici Bugojna u štali porodice Ljubić.
3. Linija Đulbeg zasnovana 2012. na ergeli „Žiga“. Rodonačelnik linije 1 ĐULBEG I, rođen
2009. g. u štali Zerde Nasera – Dvor kod Visokog.
RODIVI KOBILA
1. Rod Lasta zasnovan 1932. u Sarajevu. Rodonačelnica 7 LASTA oždrijebljena 1923.godine
U selu Neorići kod Rogatice u domaćinstvu Miralema Ćerića.
2. Rod Medina zasnovan 1931. U Sarajevu. Rodonačelnica 5 MEDINA oždrijebljena 1924. g.
u Dubravama, kotar Vlasenica u domaćinstvu L. Todora.
3. Rod Zorka zasnovan 1933. U Sarajevu. Rodonačelnica 3 ZORKA oždrijebljena 1928. g. u
području Podveležja. Vlasnik nepoznat.
4. Rod Iskra zasnovan 1939. u Sarajevu. Rodonačelnica 52 ISKRA oždrijebljena 1929.g. u
Rogatici kod porodice Đokić.
5. Rod Una zasnovan 1948. u Sarajevu. Rodonačelnica 113 UNA oždrijebljena 1937. g. u
Okolici Rogatice kod nepoznatog vlasnika.
6. Rod Mica zasnovan 1948. na Borikama. Rodonačelnica 111 MICA oždrijebljena u okolici
Han Pijeska. Godina nepoznata.
7. Rod Morina zasnovan 1964. na Borikama. Rodonačelnica 428 MORINA uzgoj ergele.
8. Rod Sena zasnovan na ergeli „Žiga“. Rodonačelnica 3 SENA I oždrijebljena 2000.g. u
Okolici Jajca kod nepoznatog vlasnika.
9. Rod Đula zasnovan na eregeli „Žiga“. Rodonačelnica 6 Đula I oždrijebljena 2008.g. kod
Asima Dedića iz okolice Ilijaša.
10. Rod Gara zasnovan na ergeli „Žiga“. Rodonačelnica 8 Gara I oždrijebljena 2008.g. u
Okolici Goražda. Vlasnik nepoznat.
11. Rod Bosna zasnovan na ergeli „Žiga“. Rodonačelnica 10 BISNA I oždrijebljena 2010.g.
kod Merdžić Nezira iz sela Kadarići kod Ilijaša.
12. Rod Vidre zasnovan na ergeli „Planido“. Rodonačelnica 13 VIDRA oždrijebljena 1999.g.
u okolici Sokoca.
13. Rod Mrkuša zasnovan na ergeli „Planido“. Rodonačelnica 1 MRKUŠA oždrijebljena
1998.g. u okolici Foče.
Svi uzgajivači iz Federacije BiH svoj uzgoj uglavnom baziraju na grlima iz naše štale, a uspješnu saradnju ostvarujemo i sa uzgajivačima u inostranstvu..